Spirituele onderwerpen

Hier een greep spirituele onderwerpen die u kunt vragen tijdens een consult of reading.

Spiritualiteit

Voor mij is spiritualiteit een bewustwordingsproces, een reis naar “binnen” , waar je je afvraagt wie je in essentie bent en wat je hier komt doen. Waar je ontdekt dat je antwoorden krijgt op de vragen die je stelt. Waar je je bewust wordt van je relatie met je omgeving en met de Kosmos. Waar je je steeds vrijer en veiliger voelt omdat je inziet dat de dood niet bestaat. Je beseft dat alles met alles verbonden is en gaat veel meer leven vanuit je hart. Je volgt je eigen innerlijke stem, je innerlijke wijsheid en voelt dankbaarheid voor het leven en voor jouw plaats in het grote geheel. Je perspectief verplaatst zich naar iets “hogers” en van daaruit word je je bewust van een nieuwe werkelijkheid.

Energie

Energie is trilling of frequentie. En alles, werkelijk alles is energie. Geen enkele energie gaat ooit verloren, het verandert slechts van vorm. En ook u bent energie, die u door middel van woorden, emoties en daden uitstraalt naar uw omgeving. Er zijn lagere (negatieve) en hogere (positieve) energieën die verbinden of afstoten, maar beiden zijn nodig voor uw persoonlijk groeiproces. Het herkennen van emotie-energie is noodzakelijk om los te laten en te transformeren. Goede energie verzacht, kalmeert en verfrist. Ik kan u helpen de energie van uw ziel in balans te brengen.

Levensvragen

Iedereen stelt zichzelf levensvragen. In de zoektocht naar antwoorden kunnen we overspoelt worden door prikkels en impulsen waardoor er een disbalans ontstaat. Ik kan u helpen de disbalans op te heffen waardoor kansen en mogelijkheden weer zichtbaar worden. Alles is met elkaar verbonden en heeft een betekenis. Stel gerust uw vragen tijdens een consult.

Toekomst

Wat wil je? Waar droom je van?
Wat is de invloed van je denken op de toekomst? Het is zinvol te ervaren hoe jij jezelf ziet in de wereld van morgen. Te ontdekken wat jouw unieke missie in dit leven is. Hoe kun je meewerken om je eigen veranderende ik in de gewenste richting te sturen? Als je een visie hebt, hebt je een duidelijk beeld van wat je wilt en wat jouw rol daarin kan zijn.
Ik kan, via het openen van je ziel, zien wat je zielemissie is, zodat je kunt anticiperen op dat wat mogelijk gaat komen.

Overledenen

Als wij overlijden dan verlaten wij ons lichaam en gaat onze ziel opzoek naar het licht. Dat is wat wij als de hemel verstaan of de andere zijde. Er zijn mensen die in plotseling overlijden en niet weten dat ze overleden zijn. Deze zielen dwalen nog rond omdat zij hun leven nog niet hebben verwerkt. Wij kunnen deze geesten zien als zij zich willen laten zien. Ik kan met zielen communiceren die zowel hier nog op aarde rondzwerven of al in het licht zijn. U kunt aan mij de vragen stellen over deze overledenen en zorg ik voor het antwoord. Ik ben de tussenpersoon ook wel Medium genoemd.

Reïncarnatie

Reïncarnatie of wedergeboorte betekent het steeds opnieuw geboren worden van de geest in een nieuw menselijk lichaam, een altijd durende “zielsverhuizing”, met evolutie als hoogste doel. Op aarde leren we via allerhande ervaringen onze levenslessen. Reïncarnatie kan niet los worden gezien van karma. Door een goed leven te leiden bouw je een goed karma op zodat je in het volgende leven op een hoger geestelijk niveau geboren wordt.
Ieder aards leven betekent een kans voor de ziel om te herstellen, te verbeteren en te groeien, maar lang niet iedereen is zich hiervan bewust . Ik heb de gave om via de ziel te kijken naar het verleden. Ik zie vorige levens, huidige blokkades en weet precies welk karma de ziel aan het uitwerken is. U zult versteld staan van mijn nauwkeurige beschrijvingen en adviezen.

De Ziel

De ziel is dat wat ons zo uniek maakt in ons bestaan.
Alle keuzes die wij maken doen we vanuit ons rationele en emotionele bestaan. Maar de ziel is iets heel persoonlijks en veel wijzer dan je je kunt voorstellen. Die ziel heeft een kloppend hart, is gevuld met licht en bevat waardevolle universele kennis.
De ogen zijn de spiegels van de ziel. Onze houding tegenover het leven bepaalt wie we vandaag en morgen zullen zijn. Inzicht in je ziel maakt dat je je dagelijkse beslommeringen omzet in effectief handelen en denken. Ik heb het vermogen de ziel te lezen, te scannen, en de oprechte informatie die daarbij vrijkomt kan in het dagelijks leven worden ingezet.

Karma

Karma is een spirituele natuurwet, ook wel de leer van oorzaak en gevolg genoemd.
Dit betekent dat de intentie waarmee we iets zeggen, denken of doen, altijd weer bij ons terugkeert.
Dat terugkeren strekt zich niet alleen uit over ons huidige leven, maar ook over alle eerdere en latere levens.
Karma is dus onlosmakelijk verbonden met reïncarnatie. Het is een proces waarin we oogsten wat we zaaien.
Karma leidt ons door veel levens naar een uiteindelijk gezonde en evenwichtige ziel. Een aantal van onze consulenten kan rechtstreeks kijken in uw ziel. Omdat zij zo kunnen zien waarom u dit leven op aarde bent, zijn hun adviezen vaak zeer doeltreffend.

Dromen

Dromen zijn geen bedrog! Integendeel: ze geven waardevolle spirituele informatie over veel aspecten van uw leven. Droomtaal bevat een grote hoeveelheid symboliek, staat buiten tijd en ruimte en lijkt onlogisch. En toch brengen ze u dichter bij het onbewuste deel van uzelf. Droombewerkers begrijpen dat de droom de gecodeerde taal van de ziel is, die innerlijke bewustwording in gang zet en u verrijkt.
In dromen verwerkt u “dagresten”, traumatische gebeurtenissen, en er zijn mensen die tijdens de droom bewust of onbewust uit hun lichaam treden. Ze kunnen een koerswijziging inhouden, een correctie bevatten of waarschuwend karakter hebben, maar dromen zijn bovenal helpend en ondersteunend. De beeldspraak van een droom kan door een van onze droomanalisten nader worden geduid. Dit gebeurt altijd in samenwerking met u, omdat de inhoud altijd alleen op u van toepassing is.

Liefde

Liefde is de kracht en de essentie van werkelijk Alles!
Een weldadige energie die door het hele universum stroomt. Liefde brengt harten in beroering en verzet bergen.
Het is een kracht met een unieke richting, die alleen maar groeit wanneer ze gegeven of ontvangen wordt.
Ik kan u van liefdevol en warm advies dienen met betrekking tot alle vragen op relationeel vlak van zowel uw huidige als uw toekomstige (partner)relaties.

Kinderen

Kinderen op een goede en veilige manier begeleiden naar de volwassenheid.
Een ongelooflijk belangrijke taak voor ouders en opvoeders.Maar soms ook moeilijk, vooral met de nieuwe generatie kinderen. Indigo, Kristal of Nieuwetijdskinderen worden ze genoemd. Ze zijn er om de wereld positief te veranderen en dat wéten ze. Ze zijn hoogsensitief, empatisch en telepathisch. De grens tussen het zintuiglijk waarneembare en de “onzichtbare” wereld van stemmingen en energieën is heel vloeiend voor deze kinderen. Ze hebben een andere onbevangenheid, vaak wijze uitspraken en benaderen situaties vanuit emotie. Ze hebben een gewoon een groter hartbewustzijn en hebben daarom moeite met aanpassen aan bestaande structuren. En dat stuit weer op onbegrip en verwarring bij ouders en opvoeders. Ik kan u uitleggen waarom deze kinderen zijn wie ze zijn en u een gedegen en goed advies geven.

Dieren

Dieren zijn uiterst gevoelig.
Dat komt omdat ieder dier, net als de mens, een ziel heeft. Ze zijn intuïtief en voelen hun baasjes en omgeving haarfijn aan en reageren daar ook op. Hierdoor kunnen ze problemen krijgen of ziek worden.
Ik kan u helpen achter de oorzaak te komen, waarna de weg naar genezing kan worden ingezet.
Uw emoties en gevoelens zijn van grote invloed op uw dier. Ze weerspiegelen wie u bent.

Zou u meer willen weten over mijn gaven of wilt u geholpen worden?

Neem contact met mij op